విపక్షంలోనే కూర్చుంటాయని పవార్‌ స్పష్టం  

మహారాష్ట్రలో శివసేనతో గాని, మరే పార్టీతో గాని కలసి ప్రభ