భారతీయుల ఆరాధ్యుడు మోడీ

భారతదేశంలోని అత్యంత ఆరాధనీయ వ్యక్తులలో మొదటి స్థానం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి దక్కింది. లండన్