కాలుష్య రవాణాలో మేటి బెంగలూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై

భోపాల్, కొలకత్తా నగరాలు దేశంలోనే అతి తక్కువ కాలుష్య,